kako vam lahko pomagamo?

razvoj nepremičnin

RAZVOJ NEPREMIČNIN (fee-development) je storitev zunanjega razvijalca, ki za plačilo izvede projekt, ki ga naroči investitor. Uporaba sheme fee-development je koristna za lastnike zemljišč, banke, lastnike zastavljenih in nedokončanih nepremičnin, ki nimajo lastnih sredstev za izvedbo projekta in potrebnih izkušenj pri razvoju. V teh situacijah je boljše najeti profesionalnega razvijalca, ki bo organiziral celotno delo – od razvoja koncepta do izvedbe končnega objekta

Velesdar d.o.o. že več kot 10 let nudi razvojne storitve po vsej Evropi in ima znanje, izkušnje in sposobnosti za izvedbo projektov katere koli zahtevnosti

Zaupajte svoj gradbeni projekt podjetju Velesdar d.o.o.!

Velesdar d.o.o. v okviru fee-development opravlja naslednje vrste:

Projektna organizacija

Vključuje oblikovanje koncepta, analizo najboljše in najučinkovitejše uporabe, oceno tveganja, razvoj finančne sheme, razvoj načrta izvedbe projekta.

Razvoj dokumentacije

Vključuje zbiranje začetnih podatkov, razvoj arhitekturne zasnove, pridobitev lokacijskega urbanističnega načrta, razvoj in odobritev projektnega načrta in meje parcel, pridobitev dovoljenja za odstopanje od največjih parametrov dovoljene gradnje, pridobitev dovoljenja za pogojno dovoljeno vrsto uporabe parcel

Oblikovanje

Vključuje zbiranje izhodiščnih podatkov, izdelavo projektne dokumentacije kot generalni projektant, izdelavo arhitekturne zasnove, izdelavo arhitekturne in urbanistične zasnove objekta, opravljanje projektnega pregleda, pridobitev tehničnih specifikacij, pogojev za priključitev na komunalna omrežja, pridobitev gradbenega dovoljenja

Gradnja

Vključuje organizacijo razpisov za gradbena dela in izbiro glavnega izvajalca, spremljanje izvedbe projekta (časovni načrt, kakovost, proračun), predajo objekta državni komisiji in obratovalni organizaciji, pridobitev zakonskih pravic na nepremičnini, izvajanje trženjskih raziskav, pridobitev uporabnega dovoljenja, prodajo ali oddajo v najem dokončanega objekta v skladu z pogodbami

Minimiziranje in upravljanje »tveganj« investitorja

Je proces iskanja, ocenjevanja in preprečevanja morebitnih težav. Upravljanje s tveganji zmanjša vpliv negativnih situacij na projekt ter sprosti materialne in delovne vire

do 0 %
v povprečju investitor prihrani, če je vključen zunanji razvijalec

Vas zanima izvedba projekta?

Pošljite povpraševanje in naša ekipa strokovnjakov vam bo v najkrajšem možnem času zagotovila kvalificirano podporo

Compare